Nhảy đến nội dung

VNNIC Internet Conference (VIC) là chuỗi sự kiện kỹ thuật, công nghệ thường niên, chuyên sâu về Internet, tài nguyên Internet, hạ tầng Internet và các công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam, đồng thời xây dựng, gắn kết cộng đồng chuyên gia Internet trong nước. Sự kiện có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư hàng đầu về Internet tại Việt Nam và quốc tế.

Chủ đề “An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới” (Secure and sustainable Internet infrastructure in the development of emerging technologies) được lựa chọn làm chủ đề chính của Hội nghị VNNIC Internet Conference 2024 với mong muốn định hướng cộng đồng chuyên gia về ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng Internet; phát triển Internet “lớn hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, phẳng hơn”; ứng dụng công nghệ trong đánh giá, giám sát, đo lường và khai thác dữ liệu Internet phục vụ việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số quốc gia

Internet-Conference-2023
Internet-Conference-2023
Internet-Conference-2022-4
Internet-Conference-2022-3
Internet-Conference-2022-1

Diễn giả

Ông Nguyễn Hồng Thắng
Giám đốc
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Ông Paul Wilson
Tổng Giám đốc
Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)
Ông Geoff Huston
Chief Scientist
Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)
Ông Nguyễn Trường Giang
Phó Giám đốc
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Ông Sureswaran Ramadas
Giáo sư Danh dự, Tiến sĩ
Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia
Ông Bill Woodcock
Giám đốc Điều hành
Tổ chức Packet Clearing House
Bà Lia Hestina
Điều phối viên dự án cấp cao
Cơ quan đăng ký Internet khu vực Châu Âu, Đông Á và các vùng Trung Á (RIPE NCC)
Ông Srinivas (Sunny) Chendi
Cố vấn cấp cao về chính sách & Phát triển cộng đồng
Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)
Bà Sheryl Hermoso
Chuyên gia đào tạo
Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương
Ông Lê Khắc Chính
Kỹ sư phòng Điều hành - Khai thác
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Bà Vũ Thị Hoàn
Kỹ sư phòng Điều hành - Khai thác
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

ĐỊA ĐIỂM

Hà Nội, Việt Nam