Nhảy đến nội dung

Đăng ký trình bày

VNNIC hiện đang tìm kiếm sự đóng góp của cộng đồng về nội dung các bài trình bày kỹ thuật công nghệ và các diễn giả cho hội nghị VNNIC Internet Conference 2024

1. Đăng ký trình bày tham luận

Chủ đề của sự kiện VNNIC Internet Conference 2024: “An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới” (Secure and sustainable Internet infrastructure in the development of emerging technologies)

  • Định hướng cộng đồng chuyên gia về ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng Internet; 
  • Phát triển Internet “lớn hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, phẳng hơn”; 
  • Ứng dụng công nghệ trong đánh giá, giám sát, đo lường và khai thác dữ liệu Internet phục vụ việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số quốc gia

Mỗi diễn giả có 30 phút trình bày (bao gồm 25 phút trình bày và 5 phút Q&A). Nội dung trình bày tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, công nghệ cộng đồng quan tâm, bao gồm:

- Hạ tầng Internet và các công nghệ mới:

  • Ứng dụng công nghệ trong việc tối ưu kết nối Internet trong nước
  • Công nghệ truyền dẫn quang, ứng dụng sợi đa lõi trong phát triển dung lượng kết nối
  • Hạ tầng Internet trong kỷ nguyên 6G
  • Sự cải tiến của DNS cho 5G và các công nghệ mới
  • Rủi ro an toàn hạ tầng Internet và giải pháp khắc phục

- IPv6 cho Internet Công nghiệp, 5G và IoT
- SDN/NFV cho Cloud Edge
- Quản trị dữ liệu, nâng cao tính tin cậy Internet

Thời hạn đăng ký: 

Ngày mở đăng ký:  09/4/2024
Ngày đóng đăng ký: 15/5/2024
Ngày công bố kết quả: 27/5/2024

 2. Thông tin liên hệ

Đăng ký và thắc mắc xin được gửi tới Trung tâm Internet Việt Nam:

Email: conference@vnnic.vn

SĐT: (+84)932591993